Block 1978806

POS
Height
1978806
Timestamp
8 days ago (14.01.2021 05:45:42)
Transactions
1
Hash
0000000000000c2f6921adeed9a8b6e95244db6dd39481e56bc8228f8159acf1
Parent Hash
00000000000007f64007434205d920b4c26efe72def294240cfd7bc5b7d73413
Mined by
WEBD$gCMxAKX96yhmaygo@NG+vnb4cz1eYoYpMv$
(CoffeePool)
Resolved by
WEBD$gB0g3V6@Zhu4MNP1GwLXJV2TF+ibTdTmB7$
Block reward
6,000.00 WEBD
Block fees
0.00 WEBD
Total block reward
6,000.00 WEBD
Nonce
0
Version
1
Algorithm
POS (Proof of Stake)